Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
23°C
Powróć do: Dostępność

Informacja o zakresie działalności Urzędu - tekst odczytywalny maszynowo

Urząd Gminy Klonowa jest jednostką organizacyjną Gminy Klonowa, przy pomocy której Wójt Gminy Klonowa i Rada Gminy w Klonowej wykonuje swoje zadania wynikające z przepisów prawa. Urząd działa na rzecz rozwoju Gminy Klonowa oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy. Strukturę Urzędu i zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny. Urząd składa się z samodzielnych stanowisk, które zajmują się odrębnymi sprawami. Na czele urzędu stoi Wójt.

Urząd Gminy w Klonowej zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

-     przygotowuje i wdraża strategię rozwoju i inne programy służące rozwojowi gminy,

-     obsługuje Radę Gminy w Klonowej, w tym organizuje sesje Rady i udostępnia transmisje z sesji,

-     organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda, a także wybory do Rady Gminy w Klonowej, Rady Powiatu Sieradzkiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego,

-     planuje i realizuje budżet Gminy Klonowa,

-     pozyskuje środki finansowe na lokalne inwestycje,

-     prowadzi inwestycje i remonty,

-     buduje, remontuje i utrzymuje drogi gminne,

-     zarządza mieniem komunalnym gminy, czyli obiektami użyteczności publicznej,

-     zajmuje się planowaniem przestrzennym, wydaje decyzje o warunkach zabudowy i sporządza plany zagospodarowania przestrzennego,

-     zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz ochroną przyrody,

-     prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w tym organizuje odbiór odpadów komunalnych,

-     utrzymuje czystość i porządek na terenach publicznych,

-     zajmuje się rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,

-     pobiera podatki lokalne, których stawki ustalane są przez Radę Gminy,

-     prowadzi Urząd Stanu Cywilnego to jest udzielanie ślubów cywilnych, sporządzanie aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa i wydawanie odpisów tych aktów,

-     prowadzi ewidencję ludności i wydaje dowody osobiste,

-     nadzoruje i zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie przedszkoli i szkół,

-     wspiera upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

-     zajmuje się ochroną dóbr kultury, w tym zabytków,

-     prowadzi sprawy z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywanie wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

-     promuje gminę,

-     wspiera lokalną turystykę oraz działalność sportową i rekreacyjną,

-     współpracuje z organizacjami pozarządowymi,

-     zajmuje się utrzymaniem ładu i porządku publicznego, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz prowadzi programy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,

-     zajmuje się zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną przeciwpożarową,

-     prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych

-     prowadzi inne działania, w tym zlecone przez administrację rządową.

W budynku urzędu działa również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pomocy rodzinie i rozwiązywania problemów społecznych.

Urząd jest dostępny. Przed budynkiem jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a do budynku prowadzi podjazd z poręczą. Dostępna toaleta jest na parterze budynku. W budynku znajduje się winda. W sekretariacie jest zainstalowana pętla indukcyjna. Wszystkie pomieszczenia w budynku, oprócz technicznych, są dostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gmina wykonuje swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystaniu ze środków budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji. Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny. Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy, czyli roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Urząd Gminy w Klonowej obsługuje organy Gminy Klonowa, to jest organ stanowiący (uchwałodawczy) czyli Radę Gminy w Klonowej i organ wykonawczy którym jest Wójt Gminy Klonowa.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym i składa się z 15 radnych. Rada ustanawia w formie uchwał przepisy gminne, w tym akty prawa miejscowego. Sesje rady odbywają się w urzędzie w urzędzie i są transmitowane na żywo za pośrednictwem Internetu.

Funkcję organu wykonawczego pełni wójt. Kieruje on bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Korzysta z pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Wszelkie działania i decyzje podejmowane przez urząd gminy są podejmowane w imieniu lub z upoważnienia Wójta. Wójt przyjmuje również wnioski i skargi mieszkańców.

Urząd jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30-15:30, a w środy w godzinach 8:30-16:30. Adres urzędu: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa. Adres e-mailowy: gmina@klonowa.pl. Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Klonowa znajduje się pod adresem: www.klonowa.pl. Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdują się też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ugklonowa.finn.pl. 

Aby załatwić sprawy w urzędzie można:

-     przynieść pismo do sekretariatu, który znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju nr 10,

-     napisać pismo i wysłać je na adres urzędu,

-     napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

-     napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy urzędu, 

-     wysłać faks lub zadzwonić pod numery 43 820 84 93 lub 43 820 84 85,

-     napisać wiadomość o potrzebie kontaktu w Polskim Języku Migowym lub innych potrzebach komunikacyjnych i wysłać ją na adres e-mailowy urzędu,

-     wysłać film w Polskim Języku Migowym na adres e-mailowy urzędu dotyczący niezbędnego wsparcia,

-     przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.